Comptadors

Introduïnt el DNI del titular que consta en la fitxa d’entrada al camping, tindrà accés als seus consums elèctrics.